ID Interieur BV

Algemene voorwaarden

ID Interieur BV BV
Veerle Van De Velde
Dreef 84, 9930 Lievegem
BTW BE0765 869 636

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud
ID Interieur BV besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. ID Interieur BV kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. ID Interieur BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. ID Interieur BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is ID Interieur BV aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam ID Interieur BV, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ID Interieur BV.

3. Intellectuele rechten
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van ID Interieur BV BV komen toe aan ID Interieur BV BV. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ID Interieur BV.

4. E-mail correspondentie
Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar ID Interieur BV geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.